printurl parameter is missing!
Parameter Funktion Eksemple Default værdi Krævet
printurl Angiver den url der skal udskrives printurl=http://www.google.dk *
filename Navnet på pdf filen der genereres filename=minfil.pdf Download.pdf
Footer
footer_height Højden i mm på footer (Hvis 0 vises footer ikke) footer_height=20 0
footer_url Url til indhold af footer footer_url=http://www.google.com
Header
header_height Højden i mm på header (Hvis 0 vises header ikke) header_height=10 0
header_url Url til indhold af header header_url=http://www.google.com
Page info - Mulighed for at indsætte sidenummer på siderne "(Side 1 af 3)"
pageinfo_show Angiver om der skal vises pageinfo pageinfo_show=true False
pageinfo_mask Maske til visning af pageinfo pageinfomask=Side {0} af {1} Page {0} of {1}
pageinfo_vpos Vertical placering af pageinfo i footer (0=top | 0,5=midten | 1,0=bunden) pageinfo_vpos=0,5 1,0
pageinfo_hpos Horisontal placering af pageinfo i footer (0=venstre | 0,5=center | 1,0=højre) pageinfo_hpos=0,5 1,0
pageinfo_fontsize Fontstørrelse på pageinfo i mm pageinfo_fontsize=8 5
pageinfo_fonttype Skrifttype på pageinfo pageinfo_fonttype=Courier Arial
Test/Debug
showframeborder Mulighed for at sætte border på header, content og footer til testformål showframeborder=true false